استاندارد FCC چیست ؟

نوشته شده در تاریخ1399-04-19 توسط 6921
دوست داشتن6

 یکی دیگر از استاندارد های معروف جهانی استاندارد FCC می باشد. این استاندارد، مخفف عبارت «Federal Communications Commission» به معنای کمیسیون ارتباطات فدرال می باشد و هدف آن تضمین غیر مضر بودن رادیو فرکانس های استفاده شده در دستگاه های مخابراتی می باشد.

استاندارد FCC چیست

یکی دیگر از استانداردهای معروف جهانی استاندارد FCC است. مسئولیت اصلی این کمیسیون که در ارتباط مستقیم با کنگره امریکا می باشد، تنظیم امواج و ارتباطات رادیویی، تلویزیونی، ماهواره ای در سطح بین المللی می باشد. در واقع، دستگاه های رادیو فرکانس (RF) قبل از عرضه و ورود به بازار ایالات متحده می بایستی مطابق با مجموعه قوانین موسوم به 47 CFR part 2 به تصویب و تایید برسند. دفترمهندسی و فناوری (OET) برنامه مجوز تجهیزات را تحت اختیاراتی که توسط کمیسیون به آنها واگذار شده است، مدیریت می کند. در واقع، برنامه های این مجوز، یکی از اصلی ترین اهداف کمیسیون می باشد. هدف استاندارد FCC، تضمین دستگاه های رادیوفرکانسی در ایالات متحده می باشد که بدون هیچ گونه تداخل در عملکرد سایر دستگاه های الکترونیکی و یا ارتعاش امواج مضر، تولید و روانه بازار گشته اند. اگر غیر از این صورت گرفته باشد ملزم به پیروی از قوانین کمیسیون می باشند. لذا، کلیه دستگاه های رادیو فرکانسی قبل از ورود به بازار می بایستی با مقررات فنی کمیسیون تطابق داشته و مشمول مجوز تجهیزات باشند. تجهیزات رادیوفرکانسی باید مطابق با رویه های مناسب مشخص شده در قسمت  47 CFR part 2, subpart J باشند.

استاندارد FCC چیست

مقررات استاندارد FCC نه تنها باعث کاهش اثرات مضر امواج رادیویی می شوند بلکه سبب اطمینان خاطر از تطابق این محصولات با مجموعه قوانینی است که سیاست گذاری های دیگری را دنبال می کنند.

روند تصویب مجوز تجهیزات این کمیسیون به دو صورت مختلف می باشد. و روند مورد نیاز برای هر دستگاه بستگی به نوع تجهیزات مجاز دارد که در قسمت قوانین قابل اجرا مشخص شده است. در برخی مواردنیز، ممکن است  یک دستگاه عملکردهای مختلفی داشته باشد که همین امر سبب وجود چند نوع مراحل تایید برای این دستگاه شود.

مراحل اخذ مجوز تجهیزات

مراحل زیر خلاصه فرآیند اخذ مجوز لازم برای تجهیزات شما براساس استاندارد FCC را ارائه می دهد:

  • تعیین مقررات استاندارد FCC مرتبط با محصول شما 
  • تعیین مراحل کسب مجوز های لازم برای محصول شما
  • انجام آزمایش های انطباق محصول با مقررات استاندارد FCC 
  • اخذ تاییدات مورد نیاز
  • درج اطلاعات مورد نیاز منطبق با اطلاعات محصول 
  • محصول آماده تولید انبوه، واردات و عرضه به بازار می باشد
  • ایجاد تغییرات و اصلاحات لازم در محصولات تایید شده

مرحله اول: تعیین قوانین قابل اعمال مرتبط با محصول شما براساس استاندارد FCC

  • مشخص کنید که آیا دستگاه رادیو فرکانسی شما (RF)، مطابق قوانین استاندارد FCC است یا خیر
  • کلیه مقررات فنی و اداری قابل اجرا نیازمند دستگاه و مجوز تجهیزات را تعیین نمایید.
  • به طور کلی، مقررات فنی در مجموعه قوانین قابل اجرای استاندارد FCC تحت عنوان قوانین اداری 47 CFR part 2, subpart J مشخص شده اند.

مرحله دوم: مراحل مجوز تجهیزات

اگر وسیله ای شامل مقررات استاندارد FCC بود، نوع دقیق مجوز تجهیزات کاربردی مربوط به وسیله را مشخص نمایید و با کلیه قوانین اولیه بازاریابی، مجوز تجهیزات و واردات آشنایی کافی پیدا کنید. برخی موارد نیز، ممکن است دستگاه عملکردهای مختلفی داشته باشد که همین امر سبب وجود چند نوع مراحل تایید برای این دستگاه شود.

  • روش قابل اجرا برای اخذ مجوز تجهیزات لازم را برای دستگاه خود تعیین کنید.
  • اعلامیه انطباق تأمین کننده یا (SDoC) 
  • گواهی نامه

مرحله سوم:  آزمون تطابق استاندارد FCC

با انجام آزمایش های تطابق شما به این نتیجه خواهید رسید که آیا وسیله مدنظر با مقررات فنی قابل اجرا مطابقت دارند یا خیر؟ (مطابق با مرحله 1)

صلاحیت های آزمایشگاه مورد استفاده برای اثبات انطباق، براساس مرحله تایید قابل استفاده شما می باشد (مطابق با مرحله 2)

اعلامیه انطباق تأمین کننده یا(SDoC)

تجهیزات تایید شده از طریق این روش؛ لازم است که مورد آزمایش قراربگیرند،اگرچه نیازی به استفاده از آزمایشگاه های معتبر و شناخته شده FCC نمی باشد، اما با این وجود، حداقل آزمایشگاه مورد استفاده برای حفظ سوابق اندازه گیری ها، همانگونه که در بخش 2.948 مشخص شده و ضبط از اندازه گیری های انجام شده نیز در بخش 2.938 مشخص شده است.

گواهی نامه

تجهیزات تایید شده از این طریق نیازمند انجام آزمایشات لازم در آزمایشگاه های معتبر FCC می باشند.

مرحله چهارم: تاییدیه

پس از اتمام آزمایش و وجود تطابق های لازم، مراحل تصویب را براساس دو روش گفته شده قابل اجرا و نهایی کنید:

در روش اول یا همان (SDoC):

  • طرف مسئول، همانطور که در قوانین مشخص شده است، تضمین می نماید که هرقسمتی از محصول با مقررات استاندارد FCC مطابقت داشته و قابل اجرا می باشد.
  • طرف مسئول كليه اسناد و مدارک مورد نياز را كه نشان دهنده انطباق با قوانين استاندارد FCC می باشد را نگه می دارد.
  • طرف مسئول، بیانیه ای مبنی بر اطلاعات مربوط به انطباق را تهیه می کند تا در زمان بازاریابی به همراه محصول عرضه نماید.

در روش دوم یا همان گواهی نامه:

  • طرف مسئول، که معمولا تولید کننده می باشد، یک شماره ثبت FCC (FRN) برای دستگاهی که نیاز به مجوز دارد کسب می کند. این شماره ثبت که در واقع یک عدد ده رقمی می باشد، به منظورشناسایی فرد یا سازمانی که با FCC تجارت می کند مورد استفاده قرار می گیرد. این شماره ثبت همان شماره ای می باشد که برای مصوبات بعدی استفاده خواهد شد. 
  • پس از اخذ شماره ثبت، طرف مسئول با مراجعه به وب سایت ثبت نام کد امتیازی  (Grantee Code) را از طرف کمیسیون دریافت می کند. طرف مسئول از این کد برای صدور درخواست گواهی نامه برای بار نخست و همچنین برای تمامی مصوبات بعدی می تواند استفاده کند.
  • طرف مسئول مربوطه با صدور گواهینامه ارتباط از راه دور (TCB) پرونده ای را برای اعطای مجوز تشکیل می دهد. درخواست مجوز تجهیزات، مستلزم ارسال اطلاعات در مورد محصول است، همانطور که در بخش 2.1033 ذکر شده است. متقاضی باید اطلاعات لازم را برای بررسی به عنوان بخشی از روند صدور گواهینامه به TCB ارسال نماید.
  • TCB تمام اطلاعات پشتیبانی و نتایج ارزیابی را بررسی می کند تا مشخص کند آیا محصول موردنظر با مقررات استاندارد FCC تطابق دارد یا خیر.
  • هنگامی که TCB تصمیم به صدور گواهی محصول گرفت، اطلاعات پشتیبانی در سیستم الکترونیکی مجوز تجهیزات FCC (EAS) بارگذاری می شود.
  • اعطای مجوز توسط TCB در سیستم الکترونیکی مجوز تجهیزات FCC (EAS) - بانک اطلاعات صادر می شود.

مرحله پنجم: درج/ دستورالعمل/ ثبت سوابق 

  • با نشان دار کردن محصول، اطلاعات لازم برای مشتری را تهیه نمایید.
  • کلیه اسناد را به عنوان بخشی از مسئولیت حفظ سوابق ثبت کرده و از تطابق محصولات تولیدی اطمینان حاصل نمایید.
  • بخش 2.938 -  مربوط به مقررات لازم برای ثبت سوابق تجهیزات مورد تأیید استاندارد FCC می باشد.

مرحله ششم: تولید/ واردات/ عرضه به بازار و بازاریابی 

  • در هنگام وارد کردن محصولات خود در ایالات متحده، به مقررات واردات FCC اشراف داشته باشید.
  • می توانید سوالات متداول مربوط به امور واردات را نیز مطالعه بفرمایید.
  • بازاریابی دستگاه های رادیو فرکانسی پیش از مجوز تجهیزات

نکته: تعيين كليه قوانين اجرایی و فنی نيازمند شناخت فنی از عملکردهای الكتريكی دستگاه و درک قوانين استاندارد FCC می باشد.

مرحله هفتم: تغییرات در محصولات تأیید شده

تغییر در طراحی محصول شما ممکن است نیاز به تأیید دیگری نیز داشته باشد. می توانید به بخش 2.1043  قوانین مجاز مراجعه نمایید.

برخی از اصلاحات ممکن است بدون نیاز به مجوز تجهیزات در دستگاه جدید رادیو فرکانسی اعمال گردد:

  • سه نوع مختلف ازتغییرات مجاز 
  • زمان لازم برای ایجاد تغییر مجاز، در کمیسیون مشخص می شود.

برچسب: استاندارد
ارسال نظر
پاسخ دهید
مقاله های مرتبط

استاندارد Rohs چیست ؟

توسطفروشگاه آنلاین کالای فارسی مارکت : آموزش 8686 1399-10-07
ادامه مطلب

استاندارد CE چیست ؟

توسطتیم تولید محتوای فروشگاه آنلاین کالای فارسی مارکت 2576 1399-04-06
ادامه مطلب

ورود/ثبت نام

فهرست

اشتراک گذاری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم